De daken vol: Sportcentrum West-Friesland in De Goorn

PV Zonnepanelen op de daken van Sportcentrum West-Friesland in De Goorn en De Kloek te Midden Beemster.

Eddo en Vincent van Gelderen zijn al jaren eigenaar van Sportcentra in De Goorn en Middenbeemster.


Reeds 30 jaar geleden werd een Tennishal gebouwd in De Goorn uniek voor deze omgeving . Er zijn tennislessen gegeven ook lokale en regionale toernooien gespeeld. Door veranderde omstandigheden is in 2020 een deel van het pand omgebouwd tot een schitterend Sportcentrum ( zie foto ) en een Fysiotherapie praktijk. Van het overige deel van het pand is afstand genomen en heeft een andere functie gekregen.

Een overzicht van het Sportcentrum binnen

Overzicht van het Sportcentrum in De Goorn


Met een gezamenlijk jaarlijks energieverbruik (gas en elektra), voor beide locaties , van € 80.000 tot € 100.000 vroeg de directie zich af hoe men hierop kon bezuinigen.

Men heeft zich laten informeren en de navolgende opties kwamen daaruit:
• Investeren in LED verlichting
• Isoleren van de panden daar waar mogelijk.
• Aanschaf van Warmtepompen.
Snel is te scoren met nieuwe verlichting in de sporthallen.
In de oriënteringsfase voor de LED verlichting leerde men dat er diverse subsidiepotjes zijn.

Via hun Accountantsbureau werd men gewezen op de mogelijkheid tot investering en subsidiëring van Zonnepanelen. De accountant bracht hen in contact met Deng Solar te Soest. Dit bedrijf is gespecialiseerd in advisering en begeleiding van energiebesparende maatregelen voor bedrijven.
Men heeft met diverse bedrijven en organisaties overleg gehad maar een deel daarvan kwam toch hoofdzakelijk voor eigen gewin

Financiering

Men heeft met diverse bedrijven en organisaties overleg gehad maar een deel daarvan kwam toch hoofdzakelijk voor eigen gewin.

Uiteindelijk kwam men terecht bij ZonnepanelenDelen. Deze organisatie is een crowdfunding platform voor collectieve zonne-energieprojecten en verbindt eigenaren van een geschikt dak voor zonnepanelen aan consumenten die willen investeren in zonne-energie.

Er is een begroting gemaakt voor het leveren en monteren van 2326 zonnepanelen van 340 Wp te verdelen over 2 locaties ( aan De Breeuwhamer De Goorn en de Insulindeweg te Middenbeemster ) inclusief alle randapparatuur, trafostations en de aansluiting op de infrastructuur van Liander. Daarbij komt nog de berekeningen voor de dakconstructies en eventuele constructieve aanpassingen, notariële kosten voor het vestigen van het recht van opstal t.b.v de externe financiers en de oprichting van een aparte vennootschap die de panelen exploiteert.

Nadat prijsvorming voor de gehele installatie bekend was is een verdeling gemaakt voor de investering
15% van de investering is door de familie zelf opgebracht.
15 % door een eigen Crowdfundingactie
70 % door Zonnepanelen delen .

De verwachting is dat de panelen drie kwart van het elektriciteitsgebruik per jaar zullen dekken. Praktisch zullen de 1360 panelen in de Goorn 380.000 Kwh gaan opbrengen.

Aandachtspunten

Enkele aandachtspunten van Vincent van Gelder :
• Als bekend wordt dat er initiatieven zijn met zonnepanelen word je benaderd door veel bedrijven , goede en minder goede.
• Zelfs tijdens de prijsvorming kan de prijs van de panelen enorm fluctueren.
• Een Energieleverancier, die de zonnenergie afneemt, brengt administratiekosten in rekening.
• Zorg voor tijdig overleg met Liander en een vast contactpersoon.
• Hou rekening met aansluitkosten voor een aansluiting van Liander.
• Vooraf dient er een sterkteberekening van het dak te worden gemaakt .
• Er dienen huurovereenkomsten te worden afgesloten met de zonnepaneel eigenaren.
• De panelen dienen te worden verzekerd. Dit valt niet standaard onder de gebouwen/inboedel verzekering.
• Ga na wat er nodig is aan onderhoudscontract op de gehele installatie.
• Is er een vergunning nodig van de Gemeente.

PV op Sportcentrum Westfriesland de Goorn

Op de foto boven zien we de omvormers aan de buitenkant van het pand.

About the author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *