Manifest Verantwoorde inpassing zonnepark Jaagweg


Zonnepark Berkhout
Een echt park in plaats van een lelijke vlakte.

Ondergetekende roept Provincie Noord-Holland op om vóór het definitief vaststellen van de inrichting van Zonnepark Jaagweg, gemeente Koggenland, terdege rekening te houden met de ecologische inpassing hiervan, de waarde voor de inwoners in de regio, alsmede lokale participatie.  

De Provincie Noord-Holland heeft het voornemen een zonneweide in te richten aan de Jaagweg te Koggeland. Er zal op korte termijn een tenderprocedure uitgeschreven worden, waarbij marktpartijen uitgenodigd worden voorstellen te doen ter uitvoering hiervan. In dit project is sprake van 66 ha t.b.v. de zonneweide en 45 ha bestemd voor natuur. Daarmee ontstaat – wellicht – één van de grootste zonneparken in Nederland.

Achtergrond

De Provincie heeft zich verbonden aan doelstellingen op het gebied van duurzame energieproductie, lokale participatie in duurzame energieprojecten en uiteraard financiële rentabiliteit.

Een groep bewoners van Koggeland (Koggenland Energie Neutraal) heeft een plan ontwikkeld voor het realiseren van deze zonneweide.

In het plan van Koggenland Energie Neutraal is, naast duurzame energieopwekking, ruimte beschikbaar voor duurzame agrarische activiteiten, recreatie en natuur.

Ik vraag Provincie Noord-Holland, behalve de wettelijke  eisen gesteld  aan de in te richten zonneweide, óók mee te nemen:

  1. De criteria voor ecologische verantwoorde zonneweides zoals deze opgesteld zijn door de Universiteit Wageningen.
  2. De 45 ha. beschikbaar naast de zonneweide, gebruiken voor duurzame agrarische activiteiten, recreatie en natuur die van waarde is voor bewoners in de regio.
  3. Uitgaan van ten minste 50% lokale participatie door burgers via burgerinitiatieven.

Ondertekenaars