Eerst alle daken vol!

Maar wat als je geen eigen dak hebt of jouw dak niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Eind 2017 / begin 2018 heeft Koggenland Energie Neutraal een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de exploitatie van zonnepanelen op daken van derden. Daar kwam meer bij kijken dan wij vooraf hadden bedacht.

Als iemand een dak beschikbaar stelt waarop anderen zonnepanelen kunnen plaatsen, dan wil jij er zeker van zijn dat die panelen jouw eigendom zijn en de opbrengst van de panelen jou ook toekomt. Juridisch is de eigenaar van het dak ook de eigenaar van de daarop geplaatste panelen. Om dit te ondervangen zal de eigenaar van het dak daarom het zogenaamde recht van opstal moeten verlenen. Dit recht wordt bij de notaris vastgelegd.

De panelen en het dak moeten worden verzekerd en daarvoor verlangt de verzekering een sterkteberekening van het dak. Situaties zoals met het dak van het AZ stadion wil met voorkomen.

Bij meerdere gebruikers van het dak zullen zij zich moeten laten vertegenwoordigen door een juridische entiteit. Meestal is dat een coöperatieve vereniging. Het voordeel van een coöperatie is dat er 1 aanspreekpunt is naar de energie afnemer.

Een nadeel bij coöperatieve daken is dat niet iedere energiemaatschappij een faire prijs wil betalen voor de geleverde energie. In verband met de salderingsregeling ben je nu nog verplicht voor thuis dezelfde energieleverancier te nemen. Dit staat jaarlijks overstappen in de weg. Het is niet mogelijk om individuele energie contract af te sluiten.

De cooperatie geeft certificaten uit (1 certificaat per paneel) en deze certificaten zijn verhandelbaar. Voorts kan de coöperatieve vereniging nog gebruik maken van de fiscale voordelen binnen de Postcoderoosregeling

Van deze regeling kunnen investeerders binnen een postcode gebied van de locatie waar de stroom wordt opgewekt gebruik maken. Binnenkort zullen de mogelijkheden binnen deze regeling worden verruimd.

Als sprake is van levering van stroom, groter dan een gemiddeld huishouden, dan zullen er door de kabel exploitant speciale voorzieningen moeten worden getroffen. Het net moet de geleverde energie kunnen verwerken en er moet er een speciale schakelkast komen. Ook hier zijn extra kosten mee gemoeid.

Het totaal van de éénmalige kosten komt gauw boven € 10.000,=. Deze kosten komen boven de investering op de panelen. Daarnaast moet jaarlijks rekening worden gehouden met exploitatie kosten. Denk hierbij aan:

  • vergoeding voor het gebruik van het dak;
  • kosten verzekering
  • kosten onderhoud
  • kosten administratie

De eenmalige kosten zijn dermate hoog dat het alleen zinvol is om deze te maken bij daken waar veel panelen op geplaatst kunnen worden.

De stroom op een collectief dak valt niet onder de salderingsregeling.

Belangrijk voor mensen die investeren in panelen is hoe lang het duurt voordat je de investering hebt terugverdiend. Als je panelen op jouw eigen dak plaatst dan is de terugverdien tijd nu nog ongeveer 6 tot 7 jaar. Dat gaat veranderen in 2023 als de salderingsregeling wordt afgebouwd. De terugverdientijd is om deze reden ook langer dan panelen op jouw eigen dak.

Brandweerkazerne Hoorn

Met dank aan Energiecoöperatie West Friesland voor de input en de foto’s van hun projecten: ‘t Keetje en de Hoornse Brandweerkazerne.

About the author

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *