Koggenlands Eigen Natuurpark

Stel, je hebt een stuk vruchtbare grond van 111 hectare groot in West Friesland. Ooit zijn er rondom deze grond vervelende dingen gebeurd maar nu is het moment gekomen om de geschiedenis te kantelen en er een positief vervolg aan te geven. Wat zou je allemaal kunnen doen met zo’n terrein? Iets waar omwonenden en andere West Friezen ook de vruchten van kunnen plukken en waar je met opgeheven hoofd de toekomst mee in kan?

Je zou bijvoorbeeld met elkaar kunnen investeren in zonnepanelen, die geclusterd en omringd door brede sloten met watervogels, kikkers en waterlelies, energie opwekken voor de buurt. Ze zijn zo geplaatst dat ze nauwelijks opvallen en op andere plekken staan nog wat half-transparante panelen waar kleinfruit onder geplant is, zoals frambozen en bessen. Tussendoor zien we kippen scharrelen die het onkruid weghouden en elke dag voor eieren zorgen. Als we iets verder lopen komen we bij het voedselbos. Dit bos maakt deel uit van de recreatiezone die rondom het hele terrein loopt en waar mensen komen hardlopen, hun hond uitlaten of een middagwandelingetje doen. Soms zie je ook groepjes die samen aan het fitnessen zijn, of yoga oefeningen staan te doen. Iedereen die wil kan fruit of noten plukken van de bomen die hier staan.

Eén stuk grond is in gebruik als volkstuin: tegen een geringe vergoeding kunnen mensen uit de buurt hier een stukje grond huren en gebruiken. De directeur van de nabijgelegen school te Avenhorn/de Goorn kreeg het voor elkaar ook een deel van deze volkstuinen in te richten als schooltuinen. Je kan niet vroeg genoeg beginnen met biologisch tuinieren!

Picknick in het voedselbos

Op een ander deel van het terrein lopen wat koeien, varkens en konijnen. Dit is ook de favoriete buitenspeelplek van de plaatselijke kleuterschool. De dieren maken deel uit van het lokale voedselcollectief – hier wordt op twintig hectare biologisch voedsel verbouwd voor de 500 leden van dit collectief. Samen hebben ze geld bij elkaar gelegd om een boerderij te beginnen die gerund wordt door een boer die bij het collectief in loondienst is. Hij (of zij) zorgt er voor dat er bijna het hele jaar wel 40 soorten groenten, vele soorten fruit, eieren en vlees geleverd wordt aan de leden.

Mocht er een overschot zijn van de oogst dan wordt die op zaterdagen te koop aangeboden aan gegadigden uit de buurt op de markt die elke week gehouden wordt rondom het multifunctionele gebouw. Iedere buurtbewoner die een lokaal product heeft kan hier zijn waren aanbieden. Ook de overtollige opbrengst uit de volkstuinen wordt hier verhandeld. Dat gebouw trouwens, is gebouwd van restmaterialen met hulp van leerlingen van een nabijgelegen vakopleiding. 

Klinkt dit als een mooie maar onrealistische droom?

De voedselcollectieven zoals hierboven beschreven bestaan al en draaien met groot succes onder de naam Herenboeren. Gezamenlijk investeren in zonnepanelen gebeurt ook al op veel plaatsen in Nederland en dat levert niet alleen veel duurzame stroom maar ook nog een leuk rendement op! Het gebied is groot genoeg om functies te kunnen combineren.

Aanmelden

Interesse om hierin te participeren? Meld je dan voor slechts 10 euro aan als aspirant deelnemer. Het verplicht tot niets maar door onze krachten te bundelen en te laten zien aan provincie en gemeente dat dit plan veel draagvlak heeft, wordt de kans van slagen groter. Je wordt op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen.

Disclaimer:  Dit voorstel is een specifiek voorstel waaraan limiterende voorwaarden zitten. Om deze reden kan een positieve stem op dit voorstel niet ingezet worden op anderen voorstellen in het algemeen zonder vooraf afstemming met de deelnemers. KEN zal nooit de partijen benaderen omtrent voorstellen die expliciet tegen de belangen ingaan van de inwoners van Koggenland. 

Zowel de provincie als grootschalige aanbieders mogen de belangstelling voor ons plan niet interpreteren als zijnde voldoende draagvlak onder de inwoners van Koggenland voor een Zonneweide

Uitgangspunten die expliciet zijn:

– de Zonneweide dient ten alle tijde gecombineerd zijn met een agrarisch en/of recreatief initiatief dat gesteund wordt door inwoners van Koggenland

– de grote van de Zonneweide mag nooit groter zijn dan 55 % van de totale oppervlakte van 111 ha en geïntegreerd te zijn in het totaal met als uitgangspunt het zicht zo min mogelijk negatief te beïnvloeden.

– de opgewekte energie alsmede de opbrengsten dienen voor een substantieel deel toekomen aan de participerende omwonende.

Voedselbos Scharwoude

About the author

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *