Bedanklunch in Villa Groet

Na een succesvol scanseizoen, waarbij meer dan 200 woningen werden gescand op energielekken, was het tijd voor een evaluatie. Daarom nodigde KEN onze energiecoaches uit voor de lunch op 25 maart jl. in Villa Groet te Avenhorn.

Besproken werd of en welke verbeteringen nodig zijn om nog betere service te kunnen verlenen in het volgende scanseizoen.

Hoewel vanwege de afgelopen coronapandemie het moeilijk is te bepalen of er elk jaar méér mensen een verzoek indienen om d.m.v. een infraroodscan de woning te controleren op energielekken, lijkt het erop dat dit aantal tenminste stabiel blijft. (Ruim 200 aanvragen per jaar) Mede hierom is besloten eind dit jaar en begin volgend jaar weer aanvragen in behandeling te nemen. 

Wel zullen we komend seizoen, door middel van een invulformulier tijdens de scan, een vollediger beeld van de gescande woning kunnen samenstellen. Tezamen met de infrarood foto’s heeft de aanvrager dan een volledig beeld van de woning. Met deze foto’s en informatie kunnen dan energiebesparende maatregelen worden getroffen.

De reacties van de aanvragers waren zeer positief, daar waren alle energiecoaches het over eens.

Na het formele deel ging men over tot de lunch.

Ondanks het wisselvallige weer was de stemming zeer positief. Voor al onze scanners/energiecoaches: heel erg bedankt!

About the author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *