Veelgestelde zonneweide Jaagweg vragen

Alle vragen die we krijgen proberen we hier openbaar te beantwoorden.

Vragen

Waarom staat dit of dat niet op de tekening?

Zonnepark anders

Ons plan is een ruwe schets hoe een zonneweide er ook uit kan komen te zien, waarbij wij de belangen van de inwoners van Koggenland voorop hebben gesteld.
Als wij de Provincie resp. investeerders hun gang laten gaan dan is ons doem scenario dat hier alleen het belang van investeerders gaat gelden.
Wij roepen daarom de inwoners van Koggenland op om zich achter onze plannen te scharen, zodat er een voor Nederland uniek park ontstaat.
Dit kan door aanmelding op onze website.

Wat gebeurd er als over 25 jaar de panelen zijn afgeschreven?

Niemand kan zo ver in de toekomst kijken, maar wij geloven dat als er eenmaal een echt park met energiefunctie ligt, de kans erg klein is dat er richting 2050 er toch nog een woonwijk of industrieterrein komt. We denken eerder dat er tegen die tijd zoveel hitte-stress zal zijn dat de mensen dankbaar zullen zijn voor de bomen die er staan. Verder zullen er dan zeker betere panelen zijn, dus vernieuwen ligt voor de hand. Maar kan ook zijn dat de panelen nog wel 25 jaar meegaan. Panelen uit 1990 doen het ook nog steeds goed.

Ben fel tegenstander van welke zonnepark op landbouwgrond dan ook! 

Zolang de daken nog niet vol liggen is het een schande dat er zonneparken komen! dat het een plan van de provincie is maakt het niet meteen juist.

Je hebt gelijk, de daken moeten ook vol alleen is dit een tergend langzaam proces. In Koggenland gaat het echter best goed, de boeren leggen in rap tempo hun daken vol. Ook de particulier is druk bezig, maar het bedrijfsleven blijft achter. Hun vaak platte daken zijn vaak niet geschikt voor het gewicht van zonnepanelen helaas. Ook zijn er vele andere redenen, die je hier kunt lezen: https://janwillemvandegroep.com/2021/02/23/de-onjuiste-strijd-tussen-zonnedaken-en-zonneparken/amp/ of lees eens dit verhaal dat stelt dat onze voedselvoorziening helemaal niet in het gedrang komt.

Maar met daken alleen kom je er niet, als je alle bruikbare daken benut haal je nog maar 50% van de Nederlandse benodigde energie (zie . https://www.ad.nl/wetenschap/bijna-900-km2-aan-nederlandse-daken-geschikt-voor-zonnepanelen~ab8a327d/ ).  Er is dus meer nodig en daarom willen provincies en het Rijk her en der zonneweides.  Die zijn namelijk snel te realiseren en hebben een hoge energieopbrengst.  Die snelheid is belangrijk want de hoeveelheid uitgestoten CO2 neemt alleen maar toe en we kunnen ons niet permitteren eerst 10 jaar te gaan wachten tot die daken vol liggen. We kunnen natuurlijk wel over 10 jaar, als de daken vol liggen, de zonneweides weer afbreken mocht er dan in de energiebehoefte zijn voorzien.

De definitie van duurzaam is people, planet profit. Zolang er eerst landbouwgrond opgeofferd wordt ipv daken kan het niet duurzaam genoemd worden.

Wordt er landbouwgrond opgeofferd als je een stuk grond, waar voornamelijk bollen met veel gif op worden geteeld, omzet in een zonneweide? Met een zonnepark kan de grond tot rust komen, biodiversiteit zich ontwikkelen en de natuur kan zijn gang. Verder komt de voedselvoorziening niet in gevaar, want die grond wordt helemaal niet gebruikt voor voedsel (officieel is het zelfs een industrieterrein).

Wij stellen juist voor om de zonneweide op te zetten samen met de biologische https://www.herenboeren.nl/ . Deze herenboeren produceren lokaal voor de plaatselijke bevolking. Zie ook ons verhaal https://koggenlandenergieneutraal.nl/zonnestroom/samen-het-zonnepark-aan-de-jaagweg-vormgeven/

Diervriendelijk? Gaan er weidevogels op die plek broeden? 

In onze visie moet het aan te leggen park zeer sterk bijdragen aan de biodiversiteit. Het moet een plek worden waar diverse (verdwenen) soorten planten en dieren weer welkom zijn. Weidevogels zullen niet in het park zelf gevonden worden, maar de gebieden er om heen blijven een weide. Op deze manier wordt het gebied alleen maar rijker en ecologisch sterker. Meer vogels, egels, insecten, meer natuur en meer bloei in alle seizoenen

Is de opbrengst van zonnepanelen nog steeds rendabel zonder subsidie? En word dan ook alles meegerekend? Zoals de aanpassingen die gedaan moeten worden op het elektriciteit net? 

Wij als Koggenland Energie Neutraal willen er voor zorgen dat de burgers van Koggenland mee kunnen profiteren van de opbrengsten van de opgewekte energie. Opbrengsten in geld en/of kilowatturen.  En niet alleen burgers kunnen profiteren, daarnaast kun je ook nog denken in jaarlijkse financiële steun voor alle verenigingen.   Of die rendabel is voor de eigenaar is niet ons pakkie an, wij zetten ons in voor de inwoners niet voor de winsten van aandeelhouders en project ontwikkelaars.

Energie neutraal? Willen jullie nu echt zeggen dat deze ene zonnepark ervoor gaat zorgen dat het genoeg is voor alle inwoners van koggeland? Ik heb wel eens horen zeggen dat Alkmaar 3x zo groot moet zijn om die neutraal te krijgen. Hoeveel land heeft Koggenland nodig? 

Als je uit gaat van opbrengsten van 300 huishoudens per hectare dan is 66 hectare genoeg voor 18.000 huishoudens. Dat is twee keer het aantal huishoudens in Koggenland. https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonne-energie_in_Nederland

Meer handige cijfers: https://media.regionale-energiestrategie.nl/onze-toekomst/feiten-cijfers/

Waar is jullie lange termijnvisie? Hoe ziet de grond er na 30 jaar uit? Wat gaat er dan met die panelen gebeuren?

Wij kunnen niet in de toekomst kijken, wij proberen het hele gebeuren in een echt park om te zetten in plaats van een afschuwelijke zwarte weide. Wellicht dat er over 30 jaar veel minder energie nodig is door allerlei innovaties en dat er al genoeg van de daken afkomt om het park op te heffen.

Overigens zijn zonnepanelen net als televisies en andere elektronica prima te recyclen, daar maken wij ons geen zorgen om.

Waar moeten we ons voedsel vandaan halen als we landbouwgrond opofferen?

Nederland produceert al absurd veel voedsel, maar heel veel daarvan wordt geëxporteerd. Verder importeren we ook veel voedsel, o.a. graan voor ons brood. Nederland kan namenlijk niet in zijn eigen brood voorzien, daar helpen de Fransen bij. Overigens is er voor  de hele energietranssite maar een ½ procent van de landbouwgrond in zonneweides voorzien. Er gaat de komende jaren veel meer landbouwgrond verloren aan woonwijken, bedrijfsterreinen en wegen. Lees ook eens dit verhaal dat stelt dat onze voedselvoorziening helemaal niet in het gedrang komt.

 Hoe ziet het eruit bij zomerdagen met zon pieken? Kunnen jullie beloven dat die stroom ten alle tijden verkocht kan worden? 

Makkelijk, er is een enorme vraag naar duurzame energie.

Kunnen jullie beloven dat de nacht stroom niet onwijs duur gaat worden? 

Gaan wij  niet over, kunnen we niks over zeggen.