Feiten

Algemeen

Oppervlak gemeente
8.408 ha.
Landoppervlak
8.032 ha.
Wateroppervlak
377 ha.

Doelen

Doelstelling van Nederland 

Wat is het doel:

  • Opwarmen van de aarde beperken tot 2 graden Celcius, liefst 1,5 Celcius.
  • In 2030 moet 49% minder uitstoot van broeikasgassen (t.o.v. 1990) landelijk gerealiseerd worden.
  • In 2050 moet 95% minder broeikasgassen gerealiseerd worden (Klimaatwet: in voorbereiding)

Ambitie van Koggenland

Ten opzichte van 2010 en voor 2020:

  • 24 % van de energie wordt duurzaam opgewekt
  • CO2 reductie van tenminste 17% t.o.v. 1990
  •  Energiebesparing van 2,5% per jaar en op termijn de realisatie van energie neutrale wijken.

Hoe staan we er voor?

Verbruik energie Koggenland in 2017:​​​ 2317 TJ (1 TJ = jaarlijks verbruik van ca. 90 huishoudens)

Energieverbruik per sector:
Landbouw:​​​​​​​7 %
7%
Industrie ​​​​​​​24 %
24%
Gebouwde omgeving:​​​​​​44 %
44%
Mobiliteit en transport:​​​​​25 %
25%
Opgewekt:
Duurzaam opgewekt:​​​​​​
101 TJ (bijna 5%)
Door zonne-energie:​​​​​​
9 TJ
Door windturbines (op land):​​​​​
92 TJ

Uit deze cijfers blijkt wel dat willen we de hele energiebehoefte duurzaam gaan opwekken dat inzetten op het verminderen van het energieverbruik heel veel zoden aan de dijk zet. Wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken!

Vanaf eind 2015 zijn volgende resultaten behaald:

  • 5% energie wordt nu duurzaam opgewekt
  • 0,4% door zonne-energie
  • 2,6% CO2 reductie (4800 ton)
  • Door energiebesparing ca. 470 ton CO2 reductie.

Joule: eenheid van energie (de energie benodigd om een object te verplaatsen met een kracht van 1 newton over een afstand van 1 meter)

1 kWh = 3.600.000 Joule of 3.6 Mega Joule (MJ)

Een lamp met elektrisch vermogen van 1 watt verbruikt in 1 seconde 1 Joule aan elektrische energie.

Bronnen

Onze bronnen: