Aanmelden warmtemeting voor woningen – Vrijwilligers gezocht

Het duurzaamheidsplatform Koggenland Energie Neutraal (KEN) wil dit najaar starten met het project ‘Warmtemeting woningen’. Hiervoor is het platform op zoek naar extra vrijwilligers die de warmtemetingen uitvoeren met infraroodcamera’s. De vrijwilligers worden opgeleid in het gebruik van de infraroodcamera’s.

De vrijwilligers brengen in beeld op welke plekken warmte weglekt uit een woning en waar de meeste winst behaald kan worden met isolatie. De metingen worden kosteloos uitgevoerd en op verzoek van bewoners. De bewoners bepalen zelf of zij daadwerkelijk isolatiemaatregelen nemen. Het warmtemeting-project dient geen commerciële belangen.

Burgerinitiatief

KEN is een onafhankelijk platform, dat in 2017 werd opgericht als burgerinitiatief. Doel van het platform is het verstrekken van positieve en eerlijke informatie op het gebied van energietransitie in de gemeente Koggenland. Zo wil KEN draagvlak creëren voor een energieneutrale gemeente.

Interesse?

Mensen die willen helpen bij de werkzaamheden van KEN kunnen contact opnemen via dit formulier (Let op! formulier opent in ander tabblad). Ook inwoners van Koggenland die een warmtemeting willen laten uitvoeren kunnen zich aanmelden via dit formulier.

De vrijwillige infraroodfotografen bij de cursus infroroodfotografie

About the author