Biovergister Hensbroek

In Hensbroek staat een biovergister die per 1-6-2019 uit een faillissement is overgenomen door een 6-tal partijen. Deze groep bedrijven vinden hun oorsprong in de bollenteelt

Deze vergister verwerkt uitsluitend plantaardig materiaal zoals bloembollen, groente afval en planten resten. De opzet van deze groep is een eigen ecologische kringloop op te zetten. Het plantmateriaal wordt vermalen en vergist.

Het bedrijf wil zo veel mogelijk circulair zijn en daarom draaien op biologische reststromen uit Koggenland.

Het (methaan)gas dat door vergisting ontstaat wordt met 1/3 gecomprimeerd en rechtstreeks aan het net geleverd. Hier kunnen Koggenlanders op koken of hun huizen mee verwarmen en bakkerijen Pater en Braas kunnen daar hun brood mee bakken. Vervolgens kan het resterende digestaat weer worden gebruikt als biologische meststof voor lokale ondernemers.

De huidige (maximale) productie ligt op 300 m3 per uur, terwijl de capaciteit van de installatie 1.000 m3 per uur aan kan. Het bedrijf werkt aan een Skal certificering zodat het eindproduct kan worden gebruikt bij biologische kwekers..

Het voordeel van deze productie is dat de agrarische reststromen niet meer her en der op het land teruggebracht hoeven te worden om daar weg te rotten maar rendement geven en een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

Green Energy Koggeland

Het nieuwe bedrijf: Green Energy Koggeland bestaat uit:

  • Pater Bloembollen, Spierdijk – kweker
  • WIRECO, Rustenburg – kweker
  • Ted Vaalburg, De Schermer (afzet digestaat)
  • Franico. Voert management en is kweker.
  • Karel Bloembollen, Bovenkarspel
  • Dennis Koomen (financieel management)

Wat is biovergisting?

Het principe achter biovergisting is eenvoudig. Vergisting gebeurt overal waar organisch materiaal is. Feitelijk is ons Gronings gas eeuwen geleden op dezelfde wijze ontstaan. Oud organisch materiaal (bossen) zijn in de bodem gaan vergisten en zo ontstonden gas velden. Dit proces wordt middels een biovergister versneld.

Te vergisten materiaal

In een biovergister komt mest of ander organisch materiaal samen in een verwarmde, luchtdichte tank. Vervolgens gaan bacteriën aan het werk om de biomassa om te zetten in methaangas. Dit gas wordt samengeperst en er wordt een herkenbaar luchtje aan gegeven. Vervolgens wordt het gas geleverd aan het net waardoor mensen dit gas kunnen gebruiken. Het restproduct wat overblijft noemt men digestaat en is goed bruikbaar als meststof

Deze meststof is biologisch en veel beter voor het milieu dan kunstmest, gezien de hele stikstofproblematiek.

Op YouTube staat een filmpje waar het proces wordt verduidelijkt.

About the author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *