Onderteken akte stichting KEN

Stichting KEN is een feit!

KEN (Koggenland Energie Neutraal), opgericht als BEN (Berkhout Energie Neutraal) begon een paar jaar geleden als ‘burgerinitiatief’. We begonnen met veel ideeën en enthousiasme maar zonder al te veel structuur. In ieder geval waren daar die drie Berkhouters die vonden dat hun mooie dorp best wat duurzamer kon worden, energieneutraal zelfs. 

   Windenergie, zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen zouden in de toekomst het dorp van energie moeten voorzien. Geen afhankelijkheid meer van fossiele brandstoffen, een groen, schoon en energieneutraal  dorp was het doel. Draagvlak creëren, daar ging (en gaat) het om.

   Zoals altijd was elk begin moeilijk: na diverse ‘personeelswijzigingen’ binnen het burgerinitiatief en een naamsverandering kwam KEN toch op stoom. Het ging helemaal hard toen ‘Project Warmtemeting’ werd opgezet. Geheel gratis konden inwoners van Koggenland hun woningen laten scannen en er aldus achter komen hoe het met de isolatie gesteld was. Met het eerste succes kwamen ook de problemen: er moesten infra-roodcamera’s komen, vrijwilligers gevonden, een administratie bijgehouden en nog veel meer, vaak onvoorziene zaken. 

   De gehele uitvoering van het project werd door onbetaalde, enthousiaste vrijwilligers gedaan, de camera’s werden genereus door de gemeente Koggenland beschikbaar gesteld. Het lukte wonderwel. Toch had het succes een keerzijde: de huisbezoeken kostten veel tijd, er werden reis,- en andere onkosten gemaakt. Vrijwilliger zijn is één ding, allerlei kosten uit eigen zak betalen is iets anders.

   Eind 2019 werd daarom besloten dat het anders moest. Om voor subsidie in aanmerking te komen en om een hechtere bestuursstructuur te verkrijgen werd besloten een stichting op te richten.

   Voortvarend werden de benodigde stappen gezet: een notarisbezoek, contacten met de Kamer van Koophandel, een bank, alles moest wettelijk kloppen. Na een paar maanden hard werken kunnen we met trots onze kersverse stichting presenteren: Stichting Koggenland Energie Neutraal is een feit!

Op 22 april 2020 werd de akte getekend en is de stichting gereed om aan de slag te gaan met nieuwe én beproefde ideeën om de gemeente Koggenland te verduurzamen, de tijd is er nu rijp voor!

Kees Wiersum

PS. Wegens Corona is de akte ondertekend per volmacht. Op deze foto ondertekent Nettie Bijman in het bijzijn van notaris mr Alfons Demaret de akte van de stichting.

About the author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *