(geen) Beleid gemeente zonneweides

In het regio nieuws lezen wij een artikel over het beleid van de Gemeente Koggeland m.b.t. zonneweides.

Zij zetten in op panelen op daken en kleinschalige zonneweides waar bewoners in kunnen participeren.

Het beleid is expliciet niet van toepassing op de toekomstige zonneweide aan de Jaagweg en dat is merkwaardig. Het gevolg hiervan kan zijn dat een exploitant van de toekomstige zonneweide in principe het terrein vol kan leggen met zonnepanelen en er een tweede ‘Wieringermeer’ is geboren.

De toekomstige zonneweide aan de Jaagweg is van een andere orde qua omvang en mogelijkheden. Het gaat hier om een gebied van 66 hectare voor zonnepanelen en een resterende 45 hectare voor andere initiatieven. Dit biedt mogelijkheden voor samenwerking tussen vele belanghebbenden waaronder de inwoners van Koggenland. Net als de Gemeente niets doen en het initiatief bij de een investeerder laten is geen optie.

Als Stichting  Koggenland Energie Neutraal proberen wij draagvlak te krijgen onder de inwoners van Koggenland voor de zonneweide Jaagweg zodat zij mee kunnen bepalen hoe deze zonneweide eruit moet komen te zien en kunnen profiteren van de opbrengst.

Verenig belangen

Wat wij voor ogen hebben is het meest diverse integraal ontwikkelde duurzame landschap met de grootste ecologisch verantwoorde zonneweide van Nederland, waarbij alle belangen en behoeftes volledig verenigd zijn in een verbetering van de omgeving. Met natuur beleving en oog voor welzijn van mens en dier.

Waarbij niet alleen duurzame energie, circulariteit en lokale economische en sociale belangen goed geborgd zijn, maar er ook nog eens gewerkt wordt aan agrarische vernieuwing. Verduurzaming van lokaal geproduceerd voedsel dat gedistribueerd wordt zonder dat daar verspilling, vervuiling of gif bij van toepassing is.

Wij denken daarbij ook aan invulling voor de ruimte door recreatie ondernemers en biologische imkers boomgaard/pluktuinen, maar ook aan de mogelijkheid voor scholen in de omgeving die een educatieve rol kunnen vervullen (schooltuinen)

Dit plan lijkt idealistisch, maar het is uitvoerbaar als wij daar allemaal een bijdrage aan leveren.

Verbinders

De rol die de Stichting Koggenland Energie Neutraal daarin heeft is er een van verbinding. Wij onderhouden in dat verband al jaren contact met de Provincie, Gemeente en een bestaande zonnecoöperatie. Ook zijn wij benaderd door energiebedrijven om hier over te praten.

Wij zien hier volop mogelijkheden waarbij inschrijving op deze zonneweide een reële optie is.

Als wij niets ondernemen is het risico groot dat dit project door de Provincie wordt aanbesteed aan een partij die alleen oog heeft voor winst maximalisatie en geen rekening houdt met de leefgemeenschap.

Geen Wieringermeer

Als er geen actie wordt ondernomen moeten wij onszelf ook niets verwijten als hier een tweede “Wieringermeer” wordt geboren.

Deze droom kan werkelijkheid worden als wij de handen ineen slaan.

Wij doen daarom een oproep voor hulp aan mensen en bedrijven die persoonlijk of met hun lokale initiatief willen participeren in dit geweldige allesomvattende voorbeeld van hoe we met elkaar de wereld beter kunnen achterlaten dan we hem hebben aangetroffen.

Ook doen wij nadrukkelijk een oproep aan de Gemeente om op te komen voor de belangen van haar inwoners. Per slot van rekening worden zij daar voor betaald.

Mocht iemand deze plannen ondersteunen dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier

About the author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *